Miło mi zaprosić wszystkich miłośników biegania na: II Bieg po Podkowę – Święcko 2018. To już druga edycja biegu, który w ubiegłym roku zajął trzecie miejsce w konkursie na najlepszą kameralną imprezę biegową w Polsce, organizowanym przez portal biegigorskie.pl. Imprezę organizuje wspólnie z LKS ISKRA Jaszkowa, Ośrodkiem Jeździeckim „Kłodzka Róża”, Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko oraz oczywiście Klubem Lekkoatletycznym „Ziemia Kłodzka”

W programie imprezy m.in. bieg główny na dystansie 10 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży. Dodatkową atrakcją będzie niewątpliwie możliwość przejażdżek konnych. Zapisy: http://pomiarownia.pl/imprezy_zapisy.html?impreza=16
Info o biegu na Facebooku strona wydarzenia: II Bieg po Podkowę – Święcko

Poniżej przedstawiam regulamin biegu.

1. Nazwa: „II Bieg po Podkowę” – Święcko 2018logo

2. Cele:
popularyzacja aktywności fizycznej,
– popularyzacja biegów górskich
popularyzacja lekkiej atletyki,
– promocja regionu Kotliny Kłodzkiej

3. Termin: niedziela 18 marca 2018 roku, godzina 12:00,

4. Miejsce: Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”, Święcko 57, przy DW 381, ok. 5 km od Kłodzka, ok. 10 km od Nowej Rudy

5. Organizatorzy:
– Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
– Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
– LKS ISKRA Jaszkowa
– „Trener” Michał Woś

6. Współorganizatorzy
-Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko

7. Trasa biegu: 10 km Start i meta: Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”

8. Warunki uczestnictwa:
W biegu mogą startować biegacze i biegaczki zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych, którzy ukończyli 16 lat. Przy odbiorze pakietu startowego, dla celów weryfikacyjnych, wymagane jest okazanie dowodu osobistego, a dla najmłodszych uczestników poniżej 18 lat legitymacji szkolnej. Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie (przypadku zawodników nie pełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny).

 9. Kategorie wiekowe:

Kat.wiekowe mężczyzn:                                           Kat.wiekowa kobiet:
M-16 ( 16 – 19 lat)                                                    K-16 ( 16-19 lat)
M-20 ( 20 – 29 lat)                                                    K-20 ( 20 -29 lat)
M-30 ( 30 – 39 lat)                                                    K-30 (30 – 39 lat)
M-40 ( 40- 49 lat)                                                      K-40 (40 lat i powyżej)
M-50 ( 50 – 59 lat)
M-60 ( 60 lat i powyżej)

Brak klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn

10. Nagrody:
– dla każdego uczestnika okolicznościowy medal,
– miejsca 1-3 w każdej kategorii statuetki + nagrody rzeczowe,
nagroda dla najstarszego zawodnika,

11. Zgłoszenia
– elektronicznie do dnia 11.03.2018, przez portal: www.pomiarownia.pl/imprezy_zapisy.html?impreza=16
– w dniu zawodów od godz. 9:30 do godz. 11:30 (w przypadku wolnych pakietów startowych)
weryfikacja w dniu zawodów od godz. 9:30 do godz. 11:30
– organizator ustanawia limit startujących zawodników w biegu głównym: 200 zawodników

Wpisowe wynosić będzie:
– 30 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 31 grudnia 2017 roku
– 40 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 28 luty 2018 roku
– 50 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 11 marca 2018 roku
– 60 zł dla zapisujących się w dniu zawodów,

Konto bankowe- Bank Spółdzielczy w Kłodzku:
Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
ul. Kłodzka 20, 57-360
10 9523 0001 0003 1453 2000 0001
Tytułem: Opłata wpisowa Imię i nazwisko

12
. Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje bądź samego zawodnika. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

13. Protesty
– do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 150 zł,
– protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika.

14.Sprawy różne
organizator zapewnia: posiłek regeneracyjny, napoje, opiekę medyczną, nagrody, pakiet startowy,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych i podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zawodników,
– szczegółowy program minutowy zostanie podany po dokonaniu zgłoszeń,
– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– zawodnicy, którzy nie przebiegną trasy biegu w całości zostaną zdyskwalifikowani,
– w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej,
– za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności,
– szatnie oraz depozyt znajdować się będą na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kłodzka Róża
– dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na stronie www.biegi.klodzko.pl, www.trenuj.center  Facebooku: strona wydarzenia: II Bieg po Podkowę – Święcko 2018  lub telefonicznie pod numerem:
669 272 061 – Michał Woś – dyrektor biegu
Limit startujących: 200 zawodników

 

 

 

Przewidywany program minutowy:
9:30 – 11:30 weryfikacja w biurze zawodów
11:45 – rozgrzewka zawodników
12:00 – start biegu głównego
12:10 – start biegów dzieci
12:45 – oczekiwany pierwszy zawodnik biegu głównego
13:00 – rozpoczęcie wydawania posiłków
13:15 – tory przeszkód dla dzieci i dorosłych
13:45 – biegi sztafetowe dla firm i rodzin
14:00 – ostatni zawodnik biegu głównego
14:15 – dekoracja
Program minutowy może ulec zmianie, prosimy o śledzenie facebooka oraz strony: trenuj.center oraz biegi.klodzko.pl

ZAPRASZAM!