GRAND PRIX DOLNEGO ŚLĄSKA DZIECI W LEKKIEJ ATLETYCE

Pobierz regulamin w pdf: Regulamin Grand Prix Dolnego Śląska dzieci 1

 1. Nazwa: GRAND PRIX DOLNEGO ŚLĄSKA DZIECI W LEKKIEJ ATLETYCE
 2. Cele:
  popularyzacja aktywności fizycznej,
  popularyzacja lekkiej atletyki na dolnym śląsku,
  – promocja dolnego śląska,
  – promocja miast organizatorów poszczególnych zawodów
 3. Miejsca i terminy zawodów:

16.06 2021 r. Leśna Regulamin: Regulamin Leśna|
04.09.2021 r. Żary
2.10.2021 r. Długołęka
10.10.2021 r. Polanica Zdrój – FINAŁ
Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminu zawodów. Każde z zawodów to osobna impreza sportowa, razem połączone tworzą cykl.

 1. Organizatorzy:
  Głównymi organizatorami Grand Prix jest SL GKS Olsza Olszyna oraz Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
  A także kluby i miejscowości w których odbywają się poszczególne zawody, tj.
  – MLKS AGROS Żary
  – GKS START Długołęka
 2. Partnerzy: miasta i powiaty organizatorów
 3. Konkurencje:

Dzieci młodsze ( 2010 i młodsze ):
Dziewczyny: 60 m, 200m, 600 m, w dal ze strefy, piłka palantowa, 4x200m mix
Chłopcy: 60 m, 200m,  600 m, w dal ze strefy, piłka palantowa, 4x200m mix 

Dzieci starsze ( 2008 -2009 ):
Dziewczyny: 60 m, 300 m, 600 m, w dal ze strefy, piłka palantowa, 4x200m mix
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, w dal ze strefy, piłka palantowa, 4x200m mix

Każdy organizator może dodać dowolną konkurencję, która będzie dodatkową w zawodach, jednak nie będzie się ona wliczać do kategorii generalnej cyklu.

W konkurencjach biegowych elektroniczny pomiar czasu. W biegach na 60 m serie na czas + finał, do finału wchodzi 6 najlepszych zawodników z czasami.
W konkurencjach technicznych 3 próby + 3 w finale dla 8 najlepszych zawodników.

 1. Warunki uczestnictwa: 
  Każdy z zawodników ma prawo udziału w maksymalnie 2 konkurencjach.
 2. Zasady punktacji w klasyfikacji generalnej:
  Podstawą sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej Grand Prix jest udział i ukończenie minimum 2 zawodów. Organizator sporządza klasyfikacje na podstawie wyników poszczególnych zawodów. Do klasyfikacji generalnej będą liczyły się 2 najlepsze wyniki.
  Punktacja za pojedyncze zawody wygląda następująco:
  1msc – 1pkt
  2msc – 2 pkt
  3msc – 3 pkt
  … , ostatnie tyle ilu startowało zawodników.
  W klasyfikacji generalnej zwycięża zawodnik z najniższą liczbą punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, wygrywa zawodnik z lepszym wynikiem w danej konkurencji.
 3. Nagrody:
  W poszczególnych zawodach:
  miejsca 1-3 w każdej kategorii medal oraz dyplom
  W klasyfikacji Generalnej: miejsca 1-3 statuetka + nagroda rzeczowa
  Dla wszystkich zawodników którzy zostaną sklasyfikowani w Grand Prix organizator przewiduje drobny upominek oraz koszulkę.
 4. Zgłoszenia do każdych zawodów odbywają się oddzielnie,
 5.  Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NNW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje bądź samego zawodnika. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.13. Protesty
  – do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 150 zł,
  – protest należy złożyć w czasie do 30 minut od zakończenia konkurencji.
 6. Sprawy różne:
  – każde z zawodów odbędą się tylko w przypadku pozytywnej zgody miejscowego sanepidu oraz z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego ,
  organizator zapewnia: opiekę medyczną, ewentualnie nagrody.
  – koszty organizatora: opieka medyczna, pomiar czasu, sędziowie,
  – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych i podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem,
  – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zawodników,
  – szczegółowy program minutowy zostanie podany po dokonaniu zgłoszeń,
  – za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności
  – uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
  – podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  – dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na Facebooku strona wydarzenia: https://www.facebook.com/Grand-Prix-Dolnego-%C5%9Al%C4%85ska-dzieci-w-lekkiej-atletyce-100986568782376   lub telefonicznie pod numerem:

Grand Prix:
669 272 061 – Michał Woś – Polanica Zdrój
501 225 162 – Przemysław Chorzępa, Jarosław Zimowicz  – Leśna
oraz poszczególnych organizatorów:
660 753 819 – Długołęka – Henryk Benkowski
696 261 430 – Żary – Dariusz Wisz

 1. Szczególne ograniczenia i zalecenia związane z epidemią COVID-19

Będą przekazywane przed każdymi zawodami zgodnie z obowiązującymi przepisami.