Przedstawiamy regulamin biegu:

Nazwa: I Bieg Mikołajów

Cele:
popularyzacja aktywności fizycznej,
– popularyzacja biegów długodystansowych,
popularyzacja lekkiej atletyki,
– promocja regionu kotliny kłodzkiej,
– miłe spędzenie czasu,

Termin
: sobota 9 grudnia 2017 roku godzina 14:00,

Miejsce: Kompleks boisk sportowych w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy ul. Sportowej

Organizatorzy:
– Rada Sołecka Ołdrzychowice Kłodzkie
Współorganizatorzy:

– Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
– Klub Lekkoatletyczny „Ziemia Kłodzka”Z”
– Szkoła Podstawowa w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Forma biegu:
– biegi mają charakter rekreacyjny, bez klasyfikacji końcowej!

Trasa:
– Bieg Mikołajów około 5 km asfaltowa
– Bieg Elfów około 500 m

Warunki uczestnictwa: W biegu mogą startować osoby, które dokonały rejestracji na stronie: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3478 i w biurze zawodów oraz uiszczą opłatę w wysokości 5 zł. Każdy z uczestników w biurze zawodów musi podpisać deklaracje wzięcia udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Opłatę startową można uiścić w biurze zawodów. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację podpisuje rodzic.
Prosimy o możliwą wczesną rejestrację na portalu: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3478  pozwoli to na lepszą organizację biegu.

Nagrody:
– za Najlepszy strój Mikołaja – nagroda specjalna

Zgłoszenia: na stronie internetowej http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3478
lub w dniu zawodów od godz. 13:00  do godz. 14:00

Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje bądź samego zawodnika. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.
Sprawy różne
organizator zapewnia: medal na mecie, czapkę mikołaja na starcie, posiłek regeneracyjny przy ognisku, napoje, opiekę medyczną oraz grzane wino na mecie (dla osób pełnoletnich)!!!
w trakcie biegu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, ponieważ ruch nie będzie wstrzymywany,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych i podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem,
– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności,
– szatnie oraz depozyt znajdować się będą na terenie boiska sportowego Orlik
– dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na stronie: www.trenuj.center  
Facebooku: https://www.facebook.com/events/296832347489255/ 
lub telefonicznie pod numerem: 669 272 061 – Michał Woś – dyrektor biegu