start Bieg po Podkowę

„III Bieg po Podkowę” – Święcko 2019

 

 1. Nazwa: „III Bieg po Podkowę” – Święcko 2019
 2.  Cele:
  popularyzacja aktywności fizycznej,
  – popularyzacja biegów górskich
  popularyzacja lekkiej atletyki,
  – promocja regionu Kotliny Kłodzkiej
 3. Termin: niedziela 17 marca 2019 roku, godzina 12:00,
 4. Miejsce: Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”, Święcko 57, przy DW 381, ok. 5 km od Kłodzka, ok. 10 km od Nowej Rudy,
 5. Organizatorzy:
  – Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
  – Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
  -„Trener” Michał Woś
 6. Współorganizatorzy:
  – Gmina Kłodzko
  – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
 7. Trasa biegu: 10 km Start i meta: Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
 8.  Warunki uczestnictwa: W biegu mogą startować biegacze i biegaczki zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych, którzy ukończyli 16 lat. Przy odbiorze pakietu startowego, dla celów weryfikacyjnych, wymagane jest okazanie dowodu osobistego, a dla najmłodszych uczestników poniżej 18 lat legitymacji szkolnej. Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie (przypadku zawodników nie pełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny).
 9.  Kategorie wiekowe:

Kat.wiekowe mężczyzn:                                           Kat.wiekowa kobiet:

 1. M-16 ( 16 – 19 lat)  K-16 ( 16-19 lat)
 2. M-20 ( 20 – 29 lat)  K-20 ( 20 -29 lat)
 3. M-30 ( 30 – 39 lat)    K-30 (30 – 39 lat)
 1. M-40 ( 40- 49 lat)                                                     10. K-40 (40 lat i powyżej)
 2. M-50 ( 50 – 59 lat)
 3. M-60 ( 60 lat i powyżej)

Brak klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn

 1. Nagrody:
  – dla każdego uczestnika okolicznościowy medal,
  – miejsca 1-3 w każdej kategorii statuetki + nagrody rzeczowe.
 2. Zgłoszenia
  – elektronicznie do dnia 10.03.2019, przez portal: http://zapisy.time-sport.pl/iii-bieg-po-podkowe-v2980.pl.html
  – w dniu zawodów od godz. 9:30 do godz. 11:30 (w przypadku wolnych pakietów startowych)
  weryfikacja w dniu zawodów od godz. 9:30 do godz. 11:30
  – organizator ustanawia limit startujących zawodników w biegu głównym: 150 zawodników

  Wpisowe wynosić będzie:
  – 30 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 31 stycznia 2019 roku
  – 40 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 28 luty 2019 roku
  – 50 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 10 marca 2019 roku
  – 60 zł dla zapisujących się w dniu zawodów,

 

Konto bankowe- Bank Spółdzielczy w Kłodzku:

Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
ul. Kłodzka 20, 57-360
10 9523 0001 0003 1453 2000 0001
Tytułem: Opłata wpisowa Imię i nazwisko

12
. Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje bądź samego zawodnika. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

13. Protesty
– do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 150 zł,
– protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika.

14.Sprawy różne
organizator zapewnia: posiłek regeneracyjny, napoje, opiekę medyczną, nagrody, pakiet startowy
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych i podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zawodników,
– szczegółowy program minutowy zostanie podany po dokonaniu zgłoszeń,
– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– zawodnicy, którzy nie przebiegną trasy biegu w całości zostaną zdyskwalifikowani,
– w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej,
– za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności
– szatnie oraz depozyt znajdować się będą na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kłodzka Róża,
– uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

– podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
– dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na stronie www.trenuj.center  Facebooku: strona wydarzenia: III Bieg po Podkowę – Święcko 2019  lub telefonicznie pod numerem:

669 272 061 – Michał Woś – dyrektor biegu
Limit startujących: 150 zawodników

 

Przewidywany program minutowy:
9:30 – 11:30 weryfikacja w biurze zawodów
11:45 – rozgrzewka zawodników
12:00 – start biegu głównego
12:10 – start biegów dzieci
12:45 – oczekiwany pierwszy zawodnik biegu głównego
13:00 – rozpoczęcie wydawania posiłków
13:15 – tory przeszkód dla dzieci i dorosłych
14:00 – ostatni zawodnik biegu głównego
14:15 – dekoracja
Program minutowy może ulec zmianie, prosimy o śledzenie facebooka, strony: trenuj.center