Warning: A non-numeric value encountered in /autoinstalator/wordpress10/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

„Bieg po Podkowę” – Święcko 2020

 1. Nazwa: „Bieg po Podkowę” – Święcko 2020
 2. . Cele:
  popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  – popularyzacja biegów górskich
  popularyzacja lekkiej atletyki,
  – promocja regionu kotliny kłodzkiej
 3. Termin: niedziela 15 marca 2020 roku godzina 11:30,
 4. Miejsce: Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”, Święcko 57, przy DW 381, ok. 5 km od Kłodzka, ok. 10 km od Nowej Rudy,
 5. Organizatorzy:
  – Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
  Współorganizatorzy:
  – Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
 6. Kategorie wiekowe i dystanse:
  – dzieci 2011 i młodsi – 300 m
  – dzieci młodsze 2009 – 2010 – 600 m
  – dzieci starsze 2007 – 2008 – chł. 1000 m, dz. 1000 m
  – młodzik – 2005 – 2006 chł. 1400 m, dz. 1400 m
 7. Sposób rozgrywania konkurencji:
  – w pierwszej kolejności na trasę wyruszą młodzicy i młodziczki o godzinie 11:30! Następne biegi rozpoczną się o godzinie 12:10 i będą odbywać się „bieg po biegu” od najmłodszej kategorii do najstarszej, osobno dziewczynki i chłopcy (w przypadku małej liczby zgłoszonych zawodników organizator może połączyć biegi chłopców i dziewcząt w danej kategorii wiekowej),
 8. Warunki uczestnictwa: W biegu mogą startować dzieci zrzeszone i niezrzeszone w klubach sportowych. Przy weryfikacji każdy z zawodników winien posiadać legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości. Zgodę na uczestnictwo w biegu podpisuje rodzic lub prawny opiekun.
 9. Nagrody:
  – dla każdego uczestnika okolicznościowy medal
  – miejsca 1-3 w kategoriach statuetki + nagrody rzeczowe
 10. Zgłoszenia: w dniu zawodów od godz. 9:30 do godz. 11:30
 11. Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje bądź samego zawodnika. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.
 12. Protesty

– do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł,
– protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika,

Sprawy różne
organizator zapewnia: słodki poczęstunek, napoje, opiekę medyczną, nagrody,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych i podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem,
– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– zawodnicy, którzy nie przebiegną trasy biegu w całości zostaną zdyskwalifikowani,
– za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności,
– szatnie oraz depozyt znajdować się będą na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kłodzka Róża
– dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na stronie, trenuj.center Facebooku: strona wydarzenia: IV Bieg po Podkowę – Święcko 2020 lub telefonicznie pod numerem:

669 272 061 – Michał Woś – dyrektor biegu