„IV Bieg po Podkowę” – Święcko 2020

 

 1. Nazwa: „IV Bieg po Podkowę” – Święcko 2020
 2. Cele:
  popularyzacja aktywności fizycznej,
  – popularyzacja biegów górskich
  popularyzacja lekkiej atletyki,
  – promocja regionu Kotliny Kłodzkiej
 3. Termin: niedziela 15 marca 2020 roku, godzina 12:00,
 4. Miejsce: Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”, Święcko 57, przy DW 381, ok. 5 km od Kłodzka, ok. 10 km od Nowej Rudy,
 5.  Organizatorzy:
  – Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
  – Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
  -„Trener” Michał Woś
 6. Współorganizatorzy:
  – Gmina Kłodzko
  – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
 7.  Trasa biegu: 10 km Start i meta: Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
 8. Warunki uczestnictwa: W biegu mogą startować biegacze i biegaczki zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych, którzy ukończyli 16 lat. Przy odbiorze pakietu startowego, dla celów weryfikacyjnych, wymagane jest okazanie dowodu osobistego, a dla najmłodszych uczestników poniżej 18 lat legitymacji szkolnej. Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie (przypadku zawodników nie pełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny).
 1. Kategorie wiekowe:

Kat.wiekowe mężczyzn:                                           Kat.wiekowa kobiet:

M-16 ( 16 – 19 lat)                                           K-16 ( 16-19 lat)
M-20 ( 20 – 29 lat)                                           K-20 ( 20 -29 lat)
M-30 ( 30 – 39 lat)                                           K-30 (30 – 39 lat)
M-40 ( 40- 49 lat)                                             K-40 (40 lat i powyżej)
M-50 ( 50 – 59 lat)
M-60 ( 60 lat i powyżej)

Brak klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn

*Organizator zastrzega sobie prawo dodania dodatkowych klasyfikacji, najpóźniej do dnia 29 lutego

 1. Nagrody:
  – dla każdego uczestnika okolicznościowy medal,
  – miejsca 1-3 w każdej kategorii statuetki + nagrody rzeczowe.
 2. Zgłoszenia
  – elektronicznie do dnia 08.03.2019, przez portal: www.time-sport.pl/bieg/4779/
  – w dniu zawodów od godz. 9:30 do godz. 11:30 (w przypadku wolnych pakietów startowych)
  weryfikacja w dniu zawodów od godz. 9:30 do godz. 11:30
  – organizator ustanawia limit startujących zawodników w biegu głównym: 200 zawodnikówWpisowe wynosić będzie:
  – 30 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 31 grudnia 2019 roku
  – 40 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 29 luty 2020 roku
  – 50 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 8 marca 2020 roku
  – 60 zł dla zapisujących się w dniu zawodów,

Konto bankowe- Bank Spółdzielczy w Kłodzku:

Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
ul. Kłodzka 20, 57-360
10 9523 0001 0003 1453 2000 0001
Tytułem: Opłata wpisowa Imię i nazwisko

12
. Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje bądź samego zawodnika. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

13. Protesty
– do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 150 zł,
– protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika.

14.Sprawy różne
organizator zapewnia: posiłek regeneracyjny, napoje, opiekę medyczną, nagrody, pakiet startowy
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych i podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zawodników,
– szczegółowy program minutowy zostanie podany po dokonaniu zgłoszeń,
– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– zawodnicy, którzy nie przebiegną trasy biegu w całości zostaną zdyskwalifikowani,
– w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej,
– za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności
– szatnie oraz depozyt znajdować się będą na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kłodzka Róża,
– uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

– podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
– dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na stronie www.trenuj.center  Facebooku: strona wydarzenia: IV Bieg po Podkowę – Święcko 2020  lub telefonicznie pod numerem:

669 272 061 – Michał Woś – dyrektor biegu
Limit startujących: 200 zawodników

Tradycyjnie odbędą się również biegi dla dzieci i młodzieży, regulamin wkrótce…