Warning: A non-numeric value encountered in /autoinstalator/wordpress10/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

„IV Bieg po Podkowę” – Święcko 2020

 

 1. Nazwa: „IV Bieg po Podkowę” – Święcko 2020
 2. Cele:
  popularyzacja aktywności fizycznej,
  – popularyzacja biegów górskich
  popularyzacja lekkiej atletyki,
  – promocja regionu Kotliny Kłodzkiej
 3. Termin: niedziela 14 czerwca 2020 roku, godzina 9:00, 12:00, 15:00, 18:00*
 4. Miejsce: Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”, Święcko 57, przy DW 381, ok. 5 km od Kłodzka, ok. 10 km od Nowej Rudy,
 5.  Organizatorzy:
  – Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
  – Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
  -„Trener” Michał Woś
 6.  Trasa biegu: 10 km Start i meta: Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
 7. Warunki uczestnictwa: W biegu mogą startować biegacze i biegaczki zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych, którzy ukończyli 16 lat. Przy odbiorze pakietu startowego, dla celów weryfikacyjnych, wymagane jest okazanie dowodu osobistego, a dla najmłodszych uczestników poniżej 18 lat legitymacji szkolnej. Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie (przypadku zawodników nie pełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny).
 1. Kategorie wiekowe:

Kat.wiekowe mężczyzn:                                           Kat.wiekowa kobiet:

M-16 ( 16 – 19 lat)                                           K-16 ( 16-19 lat)
M-20 ( 20 – 29 lat)                                           K-20 ( 20 -29 lat)
M-30 ( 30 – 39 lat)                                           K-30 (30 – 39 lat)
M-40 ( 40- 49 lat)                                             K-40 (40 lat i powyżej)
M-50 ( 50 – 59 lat)
M-60 ( 60 lat i powyżej)

Brak klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn

 1. Nagrody:
  – dla każdego uczestnika okolicznościowy medal,
  – miejsca 1-3 w każdej kategorii statuetki + nagrody rzeczowe.
 2. Zgłoszenia
  – elektronicznie do dnia 07.06.2020, przez portal: https://time-sport.pl/bieg/4779/
  weryfikacja w dniu zawodów
  I grupa – od godz. 7:30  do godz. 8:30
  II grupa – od godz. 11:00 do 11:45
  III grupa – od godz. 14:00 do 14:45
  IV grupa* – od godz. 17:00 do 17:45
  – organizator ustanawia limit startujących zawodników w biegu głównym: 160 zawodników

  Wpisowe wynosić będzie:
  – 30 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 31 grudnia 2019 roku
  – 40 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 29 luty 2020 roku
  – 50 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 25 maja 2020 roku
  – 100 zł dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do dnia 7 czerwca 2020 roku

   

  Konto bankowe- Bank Spółdzielczy w Kłodzku:

  Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
  ul. Kłodzka 20, 57-360
  10 9523 0001 0003 1453 2000 0001
  Tytułem: Opłata wpisowa Imię i nazwisko

   

  WAŻNE! Zawodnicy zapisani i opłaceni przed 23 maja 2020 proszeni są o wybór grupy startowej i zgłoszenie grupy na adres: kl.ziemiaklodzka@op.pl . W tytule proszę podać: imię nazwisko + godzinę startu. (ilość miejsc ograniczona).

  Zawodnicy nie opłaceni zapisani przed 23 maja 2020, mają obowiązek wnieść opłatę startową do 25 maja, w przeciwnym razie zostaną usunięci z listy.

  Zawodnicy opłaceni przed 23 maja 2020, którzy nie chcą startować w nowej formule biegu, mają obowiązek do dnia 27 maja 2020 r. przesłać maila z informacją o rezygnacji ze startu w zawodach, w przeciwnym razie opłata startowa nie będzie podlegać zwrotowi. Treść maila: „W związku ze zmianą formuły IV Biegu po Podkowę rezygnuje ze startu i proszę o zwrot opłaty startowej. Imię i nazwisko oraz numer konta do zwrotu”

  12
  . Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje bądź samego zawodnika. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

13. Protesty
– do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 150 zł,
– protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika.

14.Sprawy różne
organizator zapewnia: posiłek regeneracyjny, napoje, opiekę medyczną, nagrody, pakiet startowy
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych i podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zawodników,
– szczegółowy program minutowy zostanie podany po dokonaniu zgłoszeń,
– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– zawodnicy, którzy nie przebiegną trasy biegu w całości zostaną zdyskwalifikowani,
– w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej,
– za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności
– uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

– podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
– dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na stronie www.trenuj.center  Facebooku: strona wydarzenia: IV Bieg po Podkowę – Święcko 2020  lub telefonicznie pod numerem: 669 272 061 – Michał Woś – dyrektor biegu
Limit startujących: 160 zawodników

15. Szczególne ograniczenia i zalecenia związane z epidemią COVID-19

– zawodnicy startują w grupach maksymalnie 40 osób + 10 osób z obsługi biegu, zgodnie z III etapem łagodzenia restrykcji, który dopuszcza imprezy sportowe do maksymalnie 50 osób,
– bieg odbędzie się bez udziału kibiców, na terenie Ośrodka znajdują się tylko zawodnicy danej grupy oraz osoby z obsługi biegu,
– zawodnicy wchodzą najwcześniej na teren Ośrodka Jeździeckiego Kłodzka Róża o godzinie rozpoczęcia weryfikacji swojej grupy startowej, a opuszczają na dwie godziny od rozpoczęcia biegu

Przykład; zawodnik startuje o godzinie 12:00, wchodzi na teren Ośrodka najwcześniej o godzinie 11:00, opuszcza najpóźniej o godzinie 14:00.

– biuro zawodów znajdować się będzie na świeżym powietrzu, po rejestracji każdej grupy odbędzie się dezynfekcja biura, zalecamy posiadanie własnych długopisów,
– na terenie Ośrodka obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 2m,
– na terenie Ośrodka obowiązuje noszenie maseczki na ustach,
– do strefy startowej wchodzimy 1 min przed startem dopuszczamy ściągnięcie w tym czasie maseczki, maseczki zakładamy ponownie po opuszczeniu strefy mety,
– na terenie ośrodka będą wyznaczone punkty dezynfekcji rąk,
– organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu,
– posiłek regeneracyjny będzie w formie hermetycznie zapakowanych przekąsek,
– medale będą przekazywane zawodnikom do ręki w strefie mety,
– obsługę biegu obowiązują maseczki oraz rękawiczki,
– dekoracja się nie odbędzie, nagrody zostaną przesłane pocztą na podany przez uczestnika adres.