Plik PDF: Regulamin Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego

OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU KŁODZKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE – POLANICA ZDRÓJ

 1. Nazwa: OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU KŁODZKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE – POLANICA ZDRÓJ
 2.  Cele:
  popularyzacja aktywności fizycznej,
  popularyzacja lekkiej atletyki,
  – promocja miasta Polanica Zdrój,
  – promocja regionu Kotliny Kłodzkiej
 3. Termin: niedziela 10 październik 2021 roku, godzina 12:00
 4. Miejsce: Stadion Miejski Polanica Zdrój, ul. Sportowa 7, 57-320 Polanica Zdrój
  Stadion bez licencji 4 tory okólne i 6 na prostej.
 5. Organizatorzy:
  – Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
 6.  Partnerzy
  – miasto Polanica Zdrój
  – Powiat Kłodzki
  – SL GKS Olsza Olszyna
  – Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki
 7. Konkurencje:
  Dzieci młodsze 2010 i młodsi Dzieci starsze 2008–2009 OPEN 2007 i starsi
60 m X X  
100 m     X
200 m X    
300 m   X  
600 m X Dziewczęta X  
1000 m   Chłopcy X  
3000 m
Polanica Track
    X
Skok w dal strefa X X  
Rzut p. palantową X X  
Sztafeta Mix 4×200 m (maksymalnie 2 chłopców) X X  

X – start w danej konkurencji

Osobne klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn.

W konkurencjach biegowych elektroniczny pomiar czasu. W biegach na 60 m serie na czas + finał, do finału wchodzi 6 najlepszych zawodników z czasami. Pozostałe biegi serie na czas.
W konkurencjach technicznych 3 próby + 3 w finale dla 8 najlepszych zawodników.

*rzut piłeczką palantową odbędzie się na nieregulaminowym rozbiegu, 150 g

 

 1. Warunki uczestnictwa: W zawodach startują zawodnicy z licencją PZLA oraz bez licencji. Udział dla zawodników bezpłatny.
  Każdy z zawodników ma prawo udziału w maksymalnie 2 konkurencjach.

Przy odbiorze pakietu startowego, dla celów weryfikacyjnych, wymagane jest okazanie dowodu osobistego, a dla najmłodszych uczestników poniżej 18 lat legitymacji szkolnej. Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie (wzór w załączniku) w przypadku zawodników nie pełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

 1. Nagrody:
  – dla każdego uczestnika woda + numer startowy.
  – miejsca 1-3 w każdej kategorii medal + nagroda rzeczowa
  – dekoracje odbywać się będą zaraz po zakończeniu konkurencji,
 1. Zgłoszenia do dnia 08.10.2021 r. do 20:00

– mailowo: według poniższego wzoru na adres: kl.ziemiaklodzka@op.pl  – zgłoszenia grupowe w pliku Exel.

Imię nazwisko – rok urodzenia – konkurencja
np.
Michał Woś – 2007 – skok w dal
weryfikacja w dniu zawodów od godziny 10:00 do 11:30

– zgłoszenia do biegu na 3000 m według wzoru:
Imię i nazwisko – rok urodzenia – 3000 m – RŻ (dotychczasowy rekord życiowy) lub CZAS (szacowny czas)

Przykład z rekordem życiowym:
Michał Woś – 1995 – 3000 m – RŻ 18:00

Przykład z szacowanym czasem
Michał Woś – 1995 – 3000 m – CZAS 17:55

BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ W DNIU ZAWODÓW

Organizator przydziela do danej serii na podstawie czasu.

 1.  Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NNW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje bądź samego zawodnika. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.
 2.  Protesty
  – do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 150 zł,
  – protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika.
 3. Sprawy różne
  organizator zapewnia: napoje, opiekę medyczną, nagrody, pakiet startowy
  – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych i podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem,
  – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zawodników,
  – szczegółowy program minutowy zostanie podany po dokonaniu zgłoszeń,
  – zawodnicy, którzy nie przebiegną trasy biegu w całości zostaną zdyskwalifikowani,
  – w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej,
  – za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności
  – uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

– podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

– w przypadku odwołania zawodów w związku z pandemią Covid-19 organizator zwraca opłatę startową.
– dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na stronie www.trenuj.center  Facebooku: strona wydarzenia: lub telefonicznie pod numerem:

669 272 061 – Michał Woś

14. Szczególne ograniczenia i zalecenia związane z epidemią COVID-19 zostaną podane na 2 dni przed imprezą