„Bieg po Podkowę” – Święcko 2019

 1. Nazwa: „Bieg po Podkowę” – Święcko 2019
 2.  Cele:
  popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  – popularyzacja biegów górskich
  popularyzacja lekkiej atletyki,
  – promocja regionu kotliny kłodzkiej
 3. Termin: niedziela 17 marca 2019 roku godzina 11:30,
 4. Miejsce: Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”, Święcko 57, przy DW 381, ok. 5 km od Kłodzka, ok. 10 km od Nowej Rudy,
 5.  Organizatorzy:
  – Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka
 6. Współorganizatorzy:
  – Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża”
  – Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
 7. Kategorie wiekowe i dystanse: 

– dzieci 2010 i młodsi – 300 m
– dzieci młodsze 2008 – 2009 – 600 m
– dzieci starsze 2006 – 2007 – chł. 1000 m, dz. 1000 m
– młodzik – 2004 – 2005 chł. 1400 m, dz. 1400 m

 

 1. Sposób rozgrywania konkurencji:
  – w pierwszej kolejności na trasę wyruszą młodzicy i młodziczki o godzinie 11:30! Następne biegi rozpoczną się o godzinie 12:10 i będą odbywać się „bieg po biegu” od najmłodszej kategorii do najstarszej, osobno dziewczynki i chłopcy (w przypadku małej liczby zgłoszonych zawodników organizator może połączyć biegi chłopców i dziewcząt w danej kategorii wiekowej),

 

 1. Warunki uczestnictwa: W biegu mogą startować dzieci zrzeszone i niezrzeszone w klubach sportowych. Przy weryfikacji każdy z zawodników winien posiadać legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości. Zgodę na uczestnictwo w biegu podpisuje rodzic lub prawny opiekun. 
 2. Nagrody:
  – dla każdego uczestnika okolicznościowy medal
  – miejsca 1-3 w kategoriach 2008-2009 i starszych statuetki + nagrody rzeczowe, w kategorii 2009 i młodsi okolicznościowy medal
 3. Zgłoszenia: w dniu zawodów od godz. 9:30 do godz. 11:30
 4. Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje bądź samego zawodnika. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.
 5. Protesty
  – do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł,
  – protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika.
 6. Sprawy różne

organizator zapewnia: słodki poczęstunek, napoje, opiekę medyczną, nagrody,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych i podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem,
– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– zawodnicy, którzy nie przebiegną trasy biegu w całości zostaną zdyskwalifikowani,
– za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności,
– szatnie oraz depozyt znajdować się będą na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kłodzka Róża
– dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na stronie, trenuj.center Facebooku: strona wydarzenia: III Bieg po Podkowę – Święcko 2019 lub telefonicznie pod numerem:

669 272 061 – Michał Woś – dyrektor biegu

Regulamin biegu głównego: http://trenuj.center/iii-bieg-podkowe-swiecko-2019/